🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Add a favicon or browser icon

Who can use this feature?
All staff
Available on all plans

A favicon, or browser icon, is a small square image that displays next to a webstore’s title in browser tabs and in other places across the web. Adding a custom favicon makes your webstore easier to pick out in a browser full of tabs or bookmarks.

All Market themes start with our default α* favicon. If you leave it as-is, people who know the icon will recognize that you’re part of the Market community. You can replace it with your own image to better fit your webstore’s brand.

What to expect

Your favicon displays differently across browsers and devices.

 • In some browsers, the favicon appears when you click the address bar or if you open multiple browser tabs.
 • Usually, the favicon doesn’t display on mobile browsers.
 • Your favicon may display next to your webstore in mobile search results.

Upload a favicon

📘 Note: We support image files in PNG format; and named favicon.png

 • Mobile
  1. Open Theme Editor for the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Tap Theme Editor
  5. Tap Edit files
  6. Tap Upload, select an image named favicon.png from your device — If your favicon file is named differently you must rename it before uploading it
  7. After your image uploads, click X to close the dialog. Wait a few moments for the webstore to update and visit your webstore to check your new favicon.
 • Desktop
  1. Open Theme Editor for the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Click Theme Editor
  5. Click Edit files
  6. Click Upload, select an image named favicon.png from your device — If your favicon file is named differently you must rename it before uploading it
  7. After your image uploads, click X to close the dialog. Wait a few moments for the webstore to update and visit your webstore to check your new favicon.

👍 Tip: Favicon images work best across all browsers when sized between 100x100 pixels and 300x300 pixels, though they display at 16x16 pixels. These are the standard favicon dimensions. While some browsers support larger favicon files, all will support that size.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης