🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Log out of Market

Here’s how you can log out of Market on one or on all of your devices — and you can log back in anytime.

📘 Note: Logging out of Market on one device, does not log you out from all of your devices. To do that, follow the steps on last section of this page.

Log out of Market

 1. Go to anamo.app
 2. Press , then press Log out

Log out of all sessions

If you’ve lost your device, or used Market on a public computer and forgotten to log out, you can log out of all sessions from the app.

 • Mobile
  1. Go to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Tap , then tap Account
  3. By Active Sessions, tap to remove all sessions from the list
 • Desktop
  1. Go to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Click , then click Settings
  3. By Active Sessions, tap to remove all sessions from the list

Troubleshoot issues with logging out

Force log out

If you have issues with logging out of Market on any of your devices, you can force a log out now by visiting this link.

Still having trouble?

Reach out to our support team and include the following information if you can:

 • The email address you think you have signed up with Market.

 • If you have created a Market webstore, the URL of your webstore.

We’re happy to help you troubleshoot. 🎯

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης