🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Delete a webstore

Who can use this feature?
Only the Webstore Owner can delete a webstore
Available on all plans

Only the Webstore Owner can delete a webstore. If you’re not the person in this role, contact your Webstore Owner for help.

👍 Tip: Need to change your webstore’s name or URL? There’s no need to delete your webstore — you can change either of these from Settings, select the webstore you’d like to update, then update options under Webstore Name and Market URL.

Delete a webstore

Deleting a webstore is permanent, so make sure to proceed with care. Products and orders cannot be retrieved after your webstore is deleted, so we recommend exporting your webstore data first.

 • Mobile
  1. Go to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Tap
  3. Under WEBSTORES, tap the webstore you wish to delete
  4. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  5. Scroll to the bottom and tap Delete webstore
  6. Review and understand the confirmation message and tap Yes, delete
 • Desktop
  1. Go to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Click , then click Settings
  3. Under WEBSTORES, click the webstore you wish to delete
  4. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  5. Scroll to the bottom and click Delete webstore
  6. Review and understand the confirmation message and click Yes, delete
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης