🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για διευκόλυνση σας, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Delete a webstore

Only the Primary Owner of a webstore can delete it. If you're not the person in this role, contact your Primary Owner for help.

👍 Tip: Need to change your webstore's name or URL? There's no need to delete your webstore — you can change either of these from Settings → select [your webstore name] → under Webstore Name and Market URL.

Delete a webstore

Deleting a webstore is permanent, so make sure to proceed with care. Products and orders cannot be retrieved after your webstore is deleted, so we recommend exporting your webstore data first.

 • Mobile
  1. Go to anamo.app — If you’re not logged in to Market, use your current email address to log in
  2. Tap
  3. Under WEBSTORES, tap the webstore you wish to delete
  4. Scroll down to Show more settings... and tap Show more settings...
  5. Scroll down to Delete webstore
  6. Tap Delete webstore
  7. Review and understand the confirmation message and tap Yes, delete
 • Desktop
  1. Go to anamo.app — If you’re not logged in to Market, use your current email address to log in
  2. Click , then click Settings
  3. Under WEBSTORES, click the webstore you wish to delete
  4. Scroll down to Show more settings... and click Show more settings...
  5. Scroll down to Delete webstore
  6. Click Delete webstore
  7. Review and understand the confirmation message and click Yes, delete
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης