🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Reset your password

To log in to Market, all you need is the email address and password you used to create your account. If you have completely forgotten your current Anamo password, learn how you can reset it here. If you know your current password and you want to change it to something else, read on to learn how.

Steps to change your password

 • Mobile
  1. Go to anamo.app — If you’re not logged in to Market, use your current password to log in
  2. Tap , then tap Account
  3. By Password, tap
  4. On the first field, enter your current Anamo password
  5. On the second field, enter new password
  6. To finish, tap Save
 • Desktop
  1. Go to anamo.app — If you’re not logged in to Market, use your current password to log in
  2. Click , then click Settings
  3. By Password, click
  4. On the first field, enter your current Anamo password
  5. On the second field, enter new password
  6. To finish, click Save

📘 Password guidelines: The new password you choose must be at least six characters long, and can’t be things like “password”, “123456”, or “abcdef”.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης