🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

BestPrice for Market

BestPrice let’s you showcase your products to a large audience. With the BestPrice sales channel for Market, you can easily publish, and automatically update your products to BestPrice right from within Market.

What to expect

 • You’ll need a BestPrice Merchants profile and an active Market subscription — BestPrice is available on all Market plans.
 • You can create one BestPrice sales channel for each Checkout Zone in your webstore — each channel can have different product titles, prices, descriptions and category names.
 • Every time you update a product, Market will trigger an update to BestPrice. The actual moment the products in BestPrice will get updated depends on the frequency of the sync.
 • If there are overlapping collections, Market will include only one instance of the product.

Add the BestPrice sales channel to Market

In order to submit your Market products to be approved by BestPrice, you’ll need to create a BestPrice sales channel.

Create a new BestPrice sales channel
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’d like BestPrice to access
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Set up
  7. To finish, tap Set up now
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’d like BestPrice to access
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Set up
  7. To finish, click Set up now

👍 Tip: After you’ve created a BestPrice sales channel, Market will additionally create a new BESTPRICE collection in case you need to choose what products to send to BestPrice.

Choose what to sync

By default your entire catalog will be added to the BestPrice sales channel. If you want, you can choose to tailor what products you send.

Sync your entire catalog
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. By Products to sync, by COLLECTIONS tap ADD
  8. Search for and select the collection ⭐ All products in [webstore name]
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  7. By Products to sync, by COLLECTIONS click ADD
  8. Search for and select the collection ⭐ All products in [webstore name]

👍 Tip: If you have more than one collection, you can remove them since the collection ⭐ All products in [webstore name] syncs everything.

Sync specific collections

If you want to send only specific products to BestPrice, follow the steps below:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. By Products to sync, look for a collection named ⭐ All products in [webstore name]. If there is one, tap to remove it
  8. By COLLECTIONS, tap ADD
  9. Search for and select the BESTPRICE collection.
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  7. By Products to sync, look for a collection named ⭐ All products in [webstore name]. If there is one, click to remove it
  8. By COLLECTIONS, click ADD
  9. Search for and select the BESTPRICE collection.

📘 Note: You can have more than one collection syncing to BestPrice. If a product is present in more than one collection, only one instance will be synced.

Connect your webstore

After the BestPrice sales channel has been added to Market, you can connect your webstore by following the steps below.

Get your XML URL from Market
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. By Channel Status, under XML URL copy the URL to your clipboard
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  7. By Channel Status, under XML URL copy the URL to your clipboard
Add your webstore in BestPrice Merchants
 • From your desktop, visit merchants.bestprice.gr
 • Click ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 • Under ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, click Αρχείο Προϊόντων (XML)
 • Paste the XML URL from Market in the Αρχείο XML field
 • To finish, click Αποθήκευση

Use BestPrice in Market

Once the BestPrice sales channel has been added to Market and you’ve connected your webstore, you can start sending your products.

Add a product to BestPrice

If you have selected to sync a specific collection rather than your entire catalog, follow these steps to add a product to the BestPrice sales channel:

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Tap the product you wish to add to BestPrice
  6. Under COLLECTIONS, tap Add collections
  7. Search for and select the BESTPRICE collection
  8. Tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Click the product you wish to add to BestPrice
  6. Under COLLECTIONS, click Add collections
  7. Search for and select the BESTPRICE collection
  8. Click Done
Remove a product from BestPrice

If you have selected to sync a specific collection rather than your entire catalog, follow these steps to remove a product from the BestPrice sales channel:

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Tap the product you wish to remove from BestPrice
  6. Under COLLECTIONS, find the BESTPRICE collection and tap
  7. Tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Products
  4. Filter the products on the list by inventory or categories — You can also search for products by name, SKU, MPN or manufacturer
  5. Click the product you wish to remove from BestPrice
  6. Under COLLECTIONS, find the BESTPRICE collection and click
  7. Click Done
Modify the URL of the products sent to BestPrice

If your webstore uses multiple suffixes, you can customize your product links to match a specific suffix by following the steps below:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. By URL Suffix, tap
  8. Enter the new suffix. Double-check that you’ve entered the suffix correctly
  9. Tap Save
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  6. By URL Suffix, click
  7. Enter the new suffix. Double-check that you’ve entered the suffix correctly
  8. Click Save
Disable BestPrice

If you’d like you can temporarily disable BestPrice by following these steps:

 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. By Channel Status, toggle Enable Bestprice sales channel off
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  7. By Channel Status, toggle Enable Bestprice sales channel off
Remove BestPrice from Market
 • Mobile
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Edit appearance
  4. Under CHECKOUT ZONES, tap the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and tap Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE tap Edit
  7. Scroll to the bottom and tap Delete sales channel
  8. Tap Delete to confirm
 • Desktop
  1. Open the administration screen of the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Edit appearance
  4. Under WEBSTORES, click the Checkout Zone you’ve granted access to BestPrice
  5. Scroll to the bottom and click Show more settings…
  6. Scroll down to Sales Channels, by BESTPRICE click Edit
  7. Scroll to the bottom and click Delete sales channel
  8. Click Delete to confirm
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης