🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Rename or delete a category

Who can use this feature?
All staff
Available on all plans

When a category is no longer needed, it can be renamed to become a new category or deleted. Renamed categories retain the products originally assigned to them. Deleted categories are permanently removed from a webstore, but the products inside them are retained and searchable.

👍 Tip: Every product in Market needs to be assigned to at least one category to be visible on the webstore.

Rename a category

A category’s display name lets shoppers know what the products in that category are used for. If the purpose of a category changes at any point in time, it can be renamed.

Rename a category
 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Categories
  4. Tap the category you wish to rename
  5. Enter a new name, then tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Categories
  4. Click the category you wish to rename
  5. Enter a new name, then click Done
Translate a category into another language

📘 Note: To show the translated display names of categories to shoppers, you need to create a Checkout Zone for that locale first.

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Categories
  4. Tap the category you wish to update
  5. Under Display names, tap Add name
  6. Enter a display name and choose a display locale
  7. To finish, tap Done
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Categories
  4. Click the category you wish to update
  5. Under Display names, click Add name
  6. Enter a display name and choose a display locale
  7. To finish, click Done

Delete a category

When you delete a category, all the subcategories inside it will also be deleted. Deleting a category is permanent, so make sure to proceed with care.

Delete a category from the categories page
 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to update
  3. Tap Categories
  4. Find the category you’d like to delete and tap
  5. Tap Delete to confirm
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to updateGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to update
  3. Click Categories
  4. Find the category you’d like to delete and click
  5. Click Delete to confirm

👍 Tip: You can also delete a category from inside the category page. Just press the Delete button, and press Delete to confirm.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης