🌐 Σημαντικό: Αυτό το άρθρο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά 🇬🇷. Για δική σας διευκόλυνση, παραθέτουμε παρακάτω την έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Create a category

Who can use this feature?
All staff
Available on all plans

Categories are the best way to keep products organized in your webstore. Categories automatically create navigation links at the top of every page on the webstore. There’s no limit to how many categories you can have in Market — go ahead, create as many as you’d like!

👍 Tip: The order of categories in Market sets the order of the categories on your webstore navigation.

Create a category

If you have permission to create a category follow the steps below or see how it works.

 • Mobile
  1. Open the webstore you’d like to add categories toGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, tap the webstore you’d like to add categories to
  3. Tap Categories
  4. Tap Create category
  5. Give the category a name. This is for your convenience to easily identify the category. Shoppers won’t see this
  6. Under Display names, tap Add name and enter a display name for the shoppers to see, choose a display locale (if your webstore has multiple checkout zones set), or add a permalink and SEO description and title
  7. To finish, tap Create. Repeat these steps and reorder the categories until you have them exactly as you want them. Then, add the products that you want to have in the category
 • Desktop
  1. Open the webstore you’d like to add categories toGo to anamo.app (log in if you’re not already logged in to Market)
  2. Under SHORTCUTS, click the webstore you’d like to add categories to
  3. Click Categories
  4. Click Create category
  5. Give the category a name. This is for your convenience to easily identify the category. Shoppers won’t see this
  6. Under Display names, click Add name and enter a display name for the shoppers to see, choose a display locale (if your webstore has multiple checkout zones set), or add a permalink and SEO description and title
  7. To finish, click Create. Repeat these steps and reorder the categories until you have them exactly as you want them. Then, add the products that you want to have in the category

📘 Note: When you create a new category, it is automatically added to the bottom of the categories page. You can add, remove and rearrange categories as you wish by dragging them around to a different location, or even create subcategories.

How it works

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το κέντρο υποστήριξης. Ήταν καθόλου χρήσιμο αυτό το άρθρο;
😮 Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας!
Εάν θέλετε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης να σας απαντήσει, στείλτε μας μήνυμα!

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε τους όλους.

Μετάβαση στην Κοινότητα υποστήριξης